Thom Hoofwijk Fonds

 
line decor
  
line decor

 
 
 

 
 
Behandeling & Uitkering

Na ontvangst van de brief met daarbijhet ingevulde aanvraagformulier ontvangt u schriftelijk de beslissing over al of niet toekenning van een bijdrage en de hoogte ervan. In het geval de informatie onvolledig is wordt eerst om aanvulling gevraagd en gaat de termijn van 2 weken in na ontvangst van de aanvullende informatie. Voor bedragen hoger dan 500,- (wat een uitzondering is) is termijn 4 weken Het toegekende bedrag wordt uitgekeerd aan de aanvragende instantie, die op besteding conform aanvraag toezicht houdt.