Thom Hoofwijk Fonds

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Individuele noden

Met onze beperkte middelen kunnen we niet alle hulp geven die soms nodig is. Geen grote schulden saneren bijvoorbeeld. Wel proberen we hulp te geven die helpt. Denk aan het laatste deel van een – anders langdurend- schuldprobleem. Door te helpen voorkomen dat iemand op straat gezet wordt. Door jonge mensen die tussen wal en schip van alle regelingen vallen de kans te geven een nieuwe start te maken. Of door er voor te zorgen dat instanties een zetje krijgen om actief hun aandeel in een sociaal probleem te nemen. Met kleine bijdragen veel doen. Dat is ons motto.
Het Thom Hoofwijk Fonds keert aanvullende, eenmalige bijdragen uit voor individuele noden, waarin niet op een andere manier wordt voorzien en die met een bijdrage uit het Fonds snel en effectief kunnen worden gelenigd.
De maximum bijdrage voor individuele hulp is € 500,-. Bij hoge uitzondering kan het meer zijn.