Thom Hoofwijk Fonds

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Doelstelling

Het Thom Hoofwijk Fonds vindt het belangrijk dat in de eerste levensbehoeften (voedsel, kleding, huisvesting) wordt voorzien. Dat mensen de kans krijgen om uit de schulden te raken en mensen, die in de problemen zijn gekomen weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Daarom verleent het Thom Hoofwijk Fonds bijdragen voor individuele noden.

De stichting is in 2011 opgericht en draagt de naam van Thom Hoofwijk, ereburger van Roermond, die tijdens zijn leven steeds en vasthoudend is opgekomen voor de zwakkeren in de Roermondse samenleving en daarbuiten. Met dit fonds houden wij zijn nagedachtenis in ere.