THOM HOOFWIJKFONDS

Stichting Thom Hoofwijk

Bijdragen voor individuele noden

Het Thom Hoofwijkfonds kan hulp bieden bij individuele nood.


Het Thom Hoofwijkfonds vindt het belangrijk, dat mensen die in de problemen zijn gekomen weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen en dat in ieder geval in de basisbehoeften wordt voorzien.

Nieuwe start

Met onze beperkte middelen kunnen we niet alle hulp geven, die soms nodig is. Bijvoorbeeld geen schulden saneren of een verhuizing bekostigen. Wel proberen we hulp te geven, die er toe doet.

Denk daarbij aan het bijdragen in de aanschaf van (2de hands) huisraad dan wel noodzakelijk witgoed.
Daarnaast het helpen voorkomen dat iemand uit huis wordt gezet.
Ook door jonge mensen, die tussen wal en schip van regelingen vallen, de kans geven een nieuwe start te maken. Met kleine bijdragen veel doen! Dat is ons motto.

Het Thom Hoofwijkfonds keert eenmalig een bijdrage uit voor individuele noden, waarin niet op een andere manier wordt voorzien en die met een bijdrage uit het fonds snel en effectief kunnen worden gelenigd.

De maximale bijdrage voor individuele hulp is € 600,--.

Met kleine bijdragen veel doen! Dat is ons motto.

Het indienen van een aanvraag en de beoordeling


Aanvragen

Aanvragen kunnen worden gedaan voor ingezetenen van de Gemeente Roermond.

Aanvragen voor hulp moeten worden ingediend via een erkende sociaal-maatschappelijke instantie, die de urgentie van de aanvraag kan bevestigen.

Bij het aanvraagformulier (dat via de website is te downloaden) wordt een specificatie van het verzoek over de situatie en omstandigheden van de betrokkene(n) gevoegd en ondertekend door zowel hulpverleningsinstantie als aanvrager.

Download het aanvraagformulier

Het Thom Hoofwijkfonds


De Stichting Thom Hoofwijkfonds is in 2011 opgericht en draagt de naam van Thom Hoofwijk, ereburger van Roermond, die tijdens zijn leven steeds opkwam voor de zwakkeren in de Roermondse samenleving.

Met dit fonds blijft zijn nagedachtenis in ere.

My Image

Andere fondsen voor individuele hulp


Naast het Thom Hoofwijkfonds zijn er nog andere fondsen waarbij u terecht kunt voor individuele hulp.

- Het Papefonds: Aanvragen ten behoeve van hulpverlening aan particulieren

- Het Dekkersfonds: Individuele ondersteuning

- Schadefonds geweldsmisdrijven: Uitkering voor slachtoffers